سلام به بهار

 

 

 

سلام

اینجا هوا خیلی خوب است. باد هم می وزد اما کمی. باران هم می بارد اما کمی. آفتاب هم می تابد اما کمی ...

اینجا هوا خیلی خوب است ، وقتی هوا خوب است آدم ها هم خوبند. حال همه ی ما هم خوب است . وقتی هوا خوب است با طناب برای بچه ها تاب می بندند، با سنگ خانه می سازند، با خاطره می خوابند و با نیکی می رقصند . وقتی هوا خوب است، اکسیژن معنا می گیرد، ذرات در تشعشع خورشید مفهوم هستی را تجربه می کنند و دقایق همه ی آدم ها از لذت بودن پربارتر می شود ...

وقتی هوا خوب است، شاپرک ها تخم می گذارند و پرندگان نورس پرواز به ارث می برند. وقتی هوا خوب است خاطر همه ی ما هم جمع جمع است. وقتی هوا خوب است ، همه چیز خوب است ! راستی حال تو چطور است؟

 

/ 0 نظر / 27 بازدید