روح من

می نویسم

تو بخوان

تو نخوان

روح من بیمار است ...

روح من آزرده است ...

روح من با امید 

با رویا

بیگانه است

روح من در شب ها

آواره است

تو بخوان

تو نخوان

روح من آزاده است !

/ 1 نظر / 68 بازدید
ماه دیس

آن که می نویسد هنوز امید دارد !