دعا

تو را از چشم شوربختان

به نسیم خنک سحرگاهان می سپارم

به گل های نازک نسترن

که در هراس باد

نمی گنجند!

تو را به شکوفه های بادام می سپارم

به سفیدی یاس های عطر افشان

به زمزمه ی جویبار سرزنده

به رودی که از کوه می ریزد!

تو را از چشم شوربختان

به تاریکی گیسوی شب کوشان

به زرافشانی ماه و ستارگان

تو را به پیام های ناخوانده ام

تو را به افق های دور دستان

تو را به نیستان

به گلستان

تو را به پرواز آزاد مرغ در پاییزان

تو را به غم نامه ی ننگاشته ی باران

تو را به آسمان ها می سپارم!

به یادم باش!

/ 4 نظر / 8 بازدید
دل بارونی

تو را به آسمان می سپارم .. به یادم باش[لبخند] خیلی قشنگ بود .. مرسی و باز هم مرسی که به من و دلم سر زدین[گل]

دل بارونی

تو را به آسمان می سپارم .. به یادم باش[لبخند] خیلی قشنگ بود .. مرسی و باز هم مرسی که به من و دلم سر زدین[گل]

ایمان

اومدم. دیدم. زبونم بند اومد. رفتم!

shabestanekhiyal

درود .............. نوشته هایتان زیباست ........ سخن کز دل برآید ...... لاجرم بردل نشیند .[لبخند][گل]