سایه ام

با سایه ام راه می روم

حرف می زنم

با سایه ام تاب می خورم

با سایه ام 

همسایه بازی می کنم

ترانه سازی می کنم

آیینه بازی می کنم

من سایه ام را با خودم

اینجا و آنجا می کشم

من سایه ام را با تمام خانه قسمت می کنم

من سایه بازی

سایه بازی

سایه بازی می کنم 

س

/ 4 نظر / 83 بازدید
a

ای سایبان سایه ات، در تیغ سوزان زمان، همسایه ات را سایه باش. زیبا بود

a

ای سایبان سایه ات، در تیغ سوزان زمان، همسایه ات را سایه باش. زیبا بود

ahmad

هر غنچه ای[لبخند] با نور احیا میشود-هر سایه ای از نورپیدا میشود

امير

خيلي عالي