بهشت بوسه

چقدر معصوم بودی

و درد برایت شکایتی بود

که از شنیدنش هیچ نمی شدی

لبخند زینت لبان رنگ باخته ات

و شادی رویای لحظه های آزادی ات!

به پرده ها فکر نمی کردی

و به ابری که شاید

ترشح بی موقع اش

گیسوانت را خیس می کرد!

همه چیز خوش بود

و خوش می شد

وقتی صدایی را که می خواستی

در پشت در می شنیدی

و یک بوسه

دنیایت را به بهشت تبدیل می کرد

امروز چه می کنی؟

چند بوسه می خواهی؟

بهشت آیا کجاست؟!

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید