می نویسم ، پس هستم !

قسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت !

سایه ام
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شعر

با سایه ام راه می روم

حرف می زنم

با سایه ام تاب می خورم

با سایه ام 

همسایه بازی می کنم

ترانه سازی می کنم

آیینه بازی می کنم

من سایه ام را با خودم

اینجا و آنجا می کشم

من سایه ام را با تمام خانه قسمت می کنم

من سایه بازی

سایه بازی

سایه بازی می کنم 

س